Acceptus värdegrund

Acceptus strävan är att vara fokuserade och lösningsorienterade i en föränderlig värld i de uppdrag vi utför tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Med vår samlade kunskap och erfarenhet har vi arbetat fram och enats om en tydlig, kortfattad och delad värdegrund som möjliggör ett aktivt deltagande från alla medarbetare i Acceptus

Det som sammanfattar oss i värdegrunden är att vi inom företaget arbetar teambaserat i den utveckling vi satsar på. Acceptus har tre verksamhetsområden, interimschefer, e-hälsa och digitala tjänster. Vart och ett av dessa tre områden utgör en pusselbit som fogas samman till en helhet. Det utgör grunden för utvecklingen av nya tjänster. När vi samlas sker utbytet av erfarenheter som vi får genom våra uppdrag. Vi ger tillbaka våra idéer i form av nya tjänster som kommer våra kunder till nytta. 

Värdegrunden utgör helheten av de fyra perspektiven tillsammans. 

Acceptus Values
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor